Vítajte na stránkach zameraných na vyučovací proces.


Na týchto stránkach sú informácie o vyučovaní, vyučovacom procese, o náplni vyučovacích hodín a predmetov, ktoré vyučujeme na pracovisku. Sme vysokoškolskí učitelia - odborní asistenti na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte, Katedra didaktiky prírodných vied, pscychológie a pedagogiky, kde vyučujeme niektoré predmety.

Naše rozvrhy:

Letný semester 2009/2010:

Soňa Nagyová:

  7.20 8.10 9.00 9.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 17.20 18.10 19.00
Pondelok                       DiBi1    
Utorok                 DiBi1          
Streda     DplS         Drogová prevencia Drogová prevencia      
Štvrtok                              
Piatok                              

Tibor Nagy:

  7.20 8.10 9.00 9.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 17.20 18.10 19.00
Pondelok                              
Utorok        

Služby Internetu

     

IKT 2

       
Streda     DplS            

IKT 2

     
Štvrtok                              
Piatok                              

Vysvetlivky:

DplS ... Diplomový seminár - povinný predmet - pre 2. ročník bakalárskeho učitežských kombinácií a 1. a 2. ročníka magisterského štúdia učitežských kombinácií
DiBi1 ... Didaktika biológie 1 - povinný predmet - 1. ročník magisterského štúdia učitežských kombinácií
DiBi2 ... Didaktika biológie 2 - povinný predmet - 1. ročník magisterského štúdia učitežských kombinácií
IKT ... Informačné a komunikačné technológie 1 - povinný predmet - pre 3. ročník bakalárskeho štúdia učitežských kombinácií
IKT2 ... Informačné a komunikačné technológie 2 pre 1. ročník magisterského štúdia, povinný predmet
SV ... Sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu - volitežný predmet
WWW ... Tvorba edukačných www stránok - volitežný predmet
UPK ... Umenie prezentácie a komunikácie - volitežný predmet
Služby Internetu ... volitežný predmet
Drogová prevencia ... volitežný predmet - Prevencia drogových závislostíPočítadlo prístupov:counter

Š Tibor Nagy, Soňa Nagyová,  2009
Tieto stránky patria do skupiny stránok www.nagyovci.eu.